Politiker, kommunchef samt tjänsteman samlades vid lunchtid på Bergåsa B o B i Drängsered för ett givande halvårsmöte med kommungruppen. Den lokala entreprenören Louise Jakobsson bjöd på god lasagne och fika under dagen när vi hade viktiga samtal kring hur vi tillsammans kan utveckla Hylte kommun och få fler att se tjusningen i att jobba i de gröna näringarna.

Erling Nilsson, ordförande för Hylte kommungrupp, inledde mötet med att hälsa alla välkomna och ställde sedan frågan om kommunen ska växa?

 "Ja- lite. Bra att behålla skolor på landsbygd och genererar mer pengar totalt. Ska öka lagom, inte som 2017 när vi ökade 10 %.  Varje invånare genererar 60 000 kr." svarade Ronny Löfqvist, kommunstyrelsens ordförande (S). 

Diskussionen fortsatte och alla var överens om att det är betydelsefullt att uppmärksamma att bo på landet. "Lev din dröm" är ett framgångsrikt projekt som kommunen jobbar med och som handlar om att marknadsföra landsbygden. 11 hus har varit ödehus 2021 men som nu är har blivit sålda. Det är stor skillnad på hus som är avstyckade på landsbygden. I denna aspekt kommer skogen in och har stor betydelse. Resonemanget gick att antingen stycka av huset eller så blir det för dyrt för många yngre att köpa hus med tillhörande skog. Det har byggts lite nya hus den senaste tiden. Vid en nyligen gjord studie så visar det sig att av 62, har drygt 30 kommit från en annan kommun. Detta ger 1 miljon nya skatteintäkter till kommunen. Det är viktigt att kommunen fortsätter att växa och att marknadsföra kommunen så att fler vill bosätta sig i Hylte kommun. Mycket talar för Hylte såsom bra boendepriser och vacker natur samt nära till skolor, menar kommunchefen Emma Gröndahl.

De som bor på landet vill veta vem som flyttar in. Ett alternativ är att testa att hyra ut först innan man säljer en grannfastighet, menade Anna Roos (C).

Frågan om utbildning inom de gröna näringarna lyftes. Viktigt med en bra dialog tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Finns närliggande skolor som Segerstad och Munkagård.

Diskussionen fortsatte in på en annan viktig fråga: Strandskydd

Vid undersökningar på hur invånarna vill att kommunen ska utvecklas så vill yngre bygga hus. De vill bygga hus nära Hylte (centralt) men många vill inte bo mitt i. Huspriserna skiljer sig mycket inom kommunen. I stället för att köpa ett begagnat hus kan man bygga ett eget. Utsikt över vattnet vill många ha. Kommunen vill gärna att vi ska bygga och försöker tolka lagar och direktiv så bra som möjligt. I kommunen finns LIS 27–28 områden. Även om kommunen godkänner mycket så ska ibland Länsstyrelsen också pröva våra beslut. Men under senaste tiden så är det färre gånger som Länsstyrelsen slår oss på fingrarna. Rikspolitiken är kass just nu. Vet inte var alla avtal tar vägen då Miljöpartiet gick ur regeringen. Det måste vara skillnad på kustkommun och sjökommun menar Anna (C) och Ronny (S).

När det kommer remisser så tar vi ansvar för att lämna remissvar, betonade Anna (C). Kommungruppen påpekade att LRF gärna hjälper till att svara på remisser och vill gärna vara med på remissrundorna.

Vattenverksamhet blev nästa fråga på agendan. Våtmarker i Unnaryd lyfte Robert från kommungruppen. LOVA ansökning diskuterades och att våtmarker kan gynna kommunen. Kommunen är med på LOVA ansökning och ska skriva på avtalet. 

Hur ligger det till med besluten gällande vattenskyddsområden!? Tyvärr var tjänstemannen inom detta område sjuk och det fanns inte kännedom om det fanns tillstånd än. I fråga om vattentäkter så vill LRF vara med under bestämmelserna. Kommungruppen påpekade att markerna inte blir brukade om det blir för hårda krav och restriktioner. Vattenskyddsområdena i Hylte kommer att vara avgiftsbefriade att ansöka inom. Detta för att undvika dubbelbestraffning poängterade Anna Roos (C). Kommunledningen återkommer närmare i denna fråga då tjänstemannen var sjuk.

Kommungruppen avslutade mötet med att lyfta frågan om skogen. Det är just nu en högljudd debatt. Erling berättade om begreppet ”Vi känner inte igen oss” i skogsdebatten som LRF Västra Sverige kör via sociala medier ”. SVT lät göra en film som inte speglade svenskt skogsbruk. Skydda skogen!? Från vad!? Skogarna som finns har kommit till sen 100 år. Vi har skapat skogen och sköter om den.

Anna Torstensson från Södra Skogsägarna var med och berättade om skogen i Hylte och visade en skogsbruksplan. I Hylte är medelåldern för skogsägare 64 år och 23 % är kvinnor. En fara och rädsla som många privata skogsägare upplever är att skogen kan bli för värdefull. Detta kan leda till att effekten blir att man skyndar sig att avverka för att ingen ska ”ta” skogen till annat. Anna berättade även om bristen på arbetskraft inom skogsnäringen och hur viktigt det är att låta unga få komma ut på praktik och marknadsföra olika yrken inom skogen. 


Bildspel som Anna Torstensson från Södra visade. Foto: Jennie Dannegren.

Träffen var mycket givande och bjöd på intressanta och viktiga diskussioner. 

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare