LRFs Kommungrupper har under hösten bedrivit ett starkt påverkansarbete i LRF Värmland, LRF Halland och LRF Västra Götaland. De har synts i insändare, reportage och hörts i radioinslag men också på sociala medier såsom exempelvis Facebook och Youtube. De har också träffat politiker och tjänstemän i sina kommuner. Exempel på frågor som har lyfts har varit översiktsplaner, byggande på åkermark, tillsyns och taxor men också skog, vilt och vatten. Viktiga frågor för våra medlemmar.

Några kommungrupper har inte nöjt sig med att träffa politikerna och tjänstemännen i kommunhusen, en del har dragit ut dem i myllan och visat hur det ser ut på sina Lant- och skogsbruksföretag. Några har kört teamsmöten, så kreativiteten och mångfalden har varit stor.

Vi vill nu tacka alla kommungrupper för det engagemang som de visat under hösten säger Petra Wirtberg, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige.

Till höger kan du se några av de aktiviteter som har genomförts i samband med v47 i våra tre regioner och i övriga Sverige.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör