Det var frågan som många sökte svar på när Hyltes kommungrupp bjöd in skogsägare i kommunen till en träff på Tiraholm.

Erik Evestam äganderättsexpert på LRF guidade oss genom snårskogen. Som skogsägare påverkas vi av en mängd lagar och föreskrifter. Det finns i många fall en stor osäkerhet kring tillämpningen.  Som exempel nämndes bland annat artskyddsförordningen och hur den över tid har kommit tolkas.  Även EUs allt större intresse och påverkan i skogspolitiken diskuterades.

Som avslutning konstateras att ett LRF-medlemskap är mer än Samköps-rabatter. Påverkansarbetet för en stärkt äganderätt är ett tungt skäl att betala den kommande fakturan.

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare