Trots Coronatider genomför vi våra årsmöten, en del fysiska, en del helt digitala och några där man kan koppla upp sig digitalt eller delta fysiskt. Årsmötena genomförs utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Håll utkik efter din postala kallelse, e-post och SMS, kolla i Mitt i Byn i Land Lantbruk eller här www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/?regions=halland.

Deltar du på årsmötet har du möjlighet att få vara med att välja styrelse (Du är kanske själv sugen på att vara delaktig i LRFs arbete?), utse fullmäktige till regionstämman 17 mars, besluta om kommande verksamhet, träffa andra medlemmar och småprata om vad som händer inom den gröna näringen och i bygden.

Under övriga frågor på föredragningslistan kommer förslag om nya stadgar att tas upp till diskussion. Vid regionstämman 2021 behandlades motioner om LRFs lokalavdelningar och kommungrupper. Regionstyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan tillsammans med en arbetsgrupp. Vid regionstyrelsens sammanträde i december togs beslut om att föreslå regionstämman besluta om stadgar för kommungrupp och stadgefria/vilande lokalavdelningar. Här kan du läsa förslaget >>

Är det något som du tycker behöver förändras när det gäller regler, jordbrukspolitik, organisation mm? Som inloggad medlem på www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/halland/ ”Mitt medlemskap” kan du digitalt skriva motion till din LRF-avdelning. Skriv en inledning med bakgrund om vad du vill lyfta fram, argumentation med vad du tycker bör förändras och sist en- eller flera att-satser med vilken förändring eller förflyttning du önskar.

Tänk på att DU är en del i ”VI är LRF” och delta i avdelningens årsmöte!