Visste du att LRF tillhandahåller arrendeavtal *, de ingår i din medlemsavgift?

Men vad ska man då tänka på, vi tog oss ett snack med Ulrika Algothsson som jobbar som arrendesyneman i Halland. 

Så Ulrika vad innebär ditt uppdrag? 

- Vi är en neutral part som hjälper både den som arrenderar och den som arrenderar ut. 

Vad tittar ni på? 

- Vi går igenom arrendeavtalet med båda parter och vi kartlägger skicket på fastigheten, både byggnader, anläggningar (ex dränering, brunnar mm) och mark. Vi tittar på att dräneringen och att brunnarna är rensade och att de fungerar, att träd och buskar inte växer in på åkermarken.  Synen görs både  invändigt och utvändigt om det ingår byggnader i arrendeavtalet. Arrendet ska skötas utifrån god lantbrukssed. 

Varför ska man anlita dig eller någon av dina kollegor? 

- Som alltid när man har ett avtal mellan två parter kan det uppstå konflikter. Det mesta fungerar när man är sams, men när det väl kommer till kritan har man ändå inte samma bild. Har man då haft en syn så har man en opartisk bild över arrendeställets skick. Det kan exempelvis komma frågor kring vad som är löpande underhåll och vad som det behöver nyinvesteras i på fastigheten. Man bör göra en syn i samband med tillträde och när arrendet upphör, en så kallad avträdessyn. Om man gjort tillträdes- och avträdessyn så kan man göra en avräkning. Avräkningen är en ekonomisk uppgörelse mellan jordägaren och arrendatorn. 

Om det är långa arrendetider kan man göra mellansyner exempelvis att man gör en syn vart 5:e år. 

Vi ser också att fler unga startar som arrendatorer och att en del av dessa hamnar i onödiga konflikter med hur gården ska skötas gentemot markägaren. Har man då gjort en ingångssyn med oss synemän då har båda parter en gemensam bild över fastighetens skick.   

Kostar det något att anlita er? 

Ja det kostar, men det kan det vara värt då man slipper konflikter mellan arrendatorn och markägaren. Vi utför även besiktningar på fastigheter och vi arbetar alltid två och två. Synemännen utses gemensamt av markägaren och arrendatorn.

Sveriges Synemannaförbund kan man läsa mer om hur en syn går till och vilka som är auktoriserade synemän. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se

* Här hittar du avtalsmallar som du kan använda när du skriver jordbruks- och bostadsarrendeavtal.  Kom ihåg att du måste vara inloggad, det går bra att logga in med bank-id.