LRF i Västra Sverige lanserade i höstas en dikeskampanj för att öka kunskapen och intresset för underhåll av diken och vattendrag samt att aktivera sina markavvattningsföretag.

Hittills har ca 300 medlemmar deltagit på olika aktiviteter som dikesvandringar och bygdegårdsträffar. Därutöver är det ett tiotal studiecirklar om dikesunderhåll som också pågår.

LRF har ett flertal ledare som kan hålla en dikesvandring som kan vara en lämplig aktivitet för lokalavdelning eller kommungrupp nu när det går mot varmare tider.

Om du vill veta hur en dikesvandring går till se inlägg från >>

Är du intresserad av att veta mer kontakta då christer.jansson@lrf.se eller ring 070–240 47 89.

Christer Jansson
Vattenfrågor