LRFs kommungrupp i Varberg bjöd in till en träff om veterinärsituationen och kohälsa. Cecilia Bengtsson förklarade att anledningen är att det senaste halvåret varit problem vid jourtid att få ut veterinärer till stordjur. LRF ser ur ett djurskyddsperspektiv vikten av att det fungerar väl.

I Varberg finns det fyra privata alternativ samt Distriktsveterinärerna från Kungsbacka. Distriktsveterinärerna kör i kommunen sen juni 2021.

Ett 40 tal närvarande, flera av dem veterinärer från de olika veterinärstationerna fick lyssna på Håkan Landin Överveterinär Nöt från Distriktsveterinärerna som inledde kvällen med en inspirationsföreläsning om att få mindre mastit och mera mjölk i sin besättning. Det handlar om att med stöd av besättningens celltal steg för steg förändra sin inhysning och skötsel för att motverka att infektioner av juverbakterier drabbar korna. Fritt tillgängligt på nätet finns både Juverportalen och Celltalsakuten där man kan klicka sig fram till tips på de rätta handgreppen för att nå ett stadigt celltal på 150 000 i tanken.

Anna Forslid från LRF riks (djurhälsa) beskrev de två huvudspår i pågående statliga utredning som berör veterinärtillgången i LRFs näringar.

Det första är det statliga ansvaret för veterinär service och smittskyddsberedskap och det andra är analys av framtidens resursbehov av veterinärer. Målsättning med statligt veterinärt ansvar är gott djurskydd, god djurhälsa, gott smittskydd, god folkhälsa och säkra livsmedel. Förutsättning för denna målsättning är veterinär service i hela landet och effektiv organisation för smittskyddsberedskap. I och med utredningen kommer det komma förslag på hur det den veterinära servicen ska motsvara målsättningarna i framtiden.

LRF driver dels påverkan av antagningen till veterinärutbildningen och är med i diskussion hur en praktik för utbildningen kommer anpassas. Innehållet i utbildningen där nyexaminerade veterinärer kommer ut och är väl förbereda för uppgifterna som uppdragsgivaren önskar blir värdefull.

Samtidigt måste LRF fundera på om man kan bli ännu bättre att ta emot de nya veterinärerna. Vi inom LRF vill ju att ”de nya” veterinärerna ska fortsätta och vara med och utveckla god djurhälsa för lantbrukets djur och hästar.

Kvällen avslutades med LRF Hallands omsorgsgrupp via Göran Lagerstedt och Lotta Bäckberg berättade hur arbetet fungerar.

Omsorgsgruppen är ett nätverk som stöttar och hjälper lantbrukare till självhjälp, som hamnat i eller riskerar att hamna i krissituationer. Ambitionen är att vi skall komma in i ett så tidigt skede som möjligt för att förhindra lidande för människor och djur.

Vi jobbar med diskretion.

När du som lantbrukare känner att du behöver stöd av någon anledning eller att du ser någon kollega som behöver hjälp men inte kan be om det själv.

Det kan exempelvis handla om:
Smittsamma djursjukdomar.
Olycksfall eller dödfall.
Bristande djurskydd.
Brand.
Hot och kränkningar från djurrättsaktivister.
Tveka inte att kontakta oss, vi finns i hela Halland.

Ansvarig i regionstyrelsen
Göran Lagerstedt 070–5625333

Ansvarig tjänsteman
Lotta Bäckberg 070–3233916

Bondekollegor:
Henrik Arnesson 070–9564650
Gösta Thorbjörnsson 070–5857261
Bo Johansson 072–1742342
Ulrika Persson 070–8393150
Anna Kristensson 070–214115
Anders Nilsson 070–9300622
Erling Bengtsson 070-8330209
Bruno Granath 070-6063040
Morgan Olsson 070-5555865

Lotta Bäckberg