LRF har återkommande påtalat att föreslaget skyddsområde var orimligt stort, och glädjande nog gör nu Länsstyrelsen samma bedömning. Det innebär att 70 000 ha skyddsområde försvinner och skyddsområdet nu utgör en 50 bred zon på varje sida om ytvattnet där 6 nya föreskrifter gäller på en yta av ca 9 000 ha.

När det gäller spridning av växtnäring och växtskyddsmedel inom denna zon så har lantbrukare att förhålla sig till det ordinarie regelverket, det finns alltså ingen särskild tillståndsprövning inom vso:t. Den extra föreskrift som finns kring växtskyddsmedel gäller ett förbud mot användning mellan 1 nov till 31 mars. För växtnäring finns ett krav på tillstånd för lagring av stallgödsel inom skyddsområdet. 

Läs föreskrifterna här; 13FS 2022:4 | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se)

Föreskrifter börjar gälla 1 juni 2022, en eventuell överklagan skall göras senast 21 maj.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se