Det är längre torra perioder och däremellan stora mängder vatten som ska tas emot på en gång. När våra förfäder förvandlade vårt land från fattigdom och svält, till ett helt annat välstånd, så var omhändertagandet av vatten ett av de avgörande verktygen. Det finns mängder av gamla dikningsföretag som skapades en gång i tiden av människor som med spett och spade grävde diken som rätt gjorda fortfarande fungerar och gör stor nytta.

Här på den fastighet som jag brukar, förvandlades ett fält från att alltid vara sist i vårbruket, till att kunna bearbetas först på våren, via en ny systemtäckdikning som min far lät göra. Efter hand så har mycket av detta fallit i glömska. Bl a som en konsekvens av den kostnadsjakt som alltid omger oss.

Nu kommer många signaler på att vi behöver hjälpas åt att väcka mer liv i detta arbete och denna kunskap. Studiecirklar, investeringsstöd till ny täckdikning  mm. Rensa och sköta på rätt sätt. Ta till oss ny kunskap samtidigt som vi värderar den oerhört gamla kunskap som en gång skapade det odlingslandskap som vi idag verkar i.

Den tillväxt vi ser i samhället skapar också utmaningar för våra dikningsföretag. Från nya hårdgjorda ytor kommer det mycket vatten, snabbt när nederbörden faller. Här finns mycket att fördjupa sig i ...

Anders Richardsson
Ordförande LRF Halland, anders.richardsson@lrf.se