Nötköttsklubbens ordförande Karl Nilsson delade ut diplom, LRF Falkenbergs kommungrupps ordförande Ulrika Persson delade ut äppleträd. Regionordföranden för LRF Halland Anders Richardsson kom med jordgubbstårta.

Motivering:
På gården Stommen i Köinge bedrivs det ekologiskt lantbruk sedan 1998.

Med nybyggt stall, tidiga kalvningar, effektiv betesanvändning med låga smittryck i beten, har gett ett gott utfall med friska djur och god ekonomi.

Nötköttklubben och LRF vill därmed nominera Martin och Johanna till 2022 års pristagare i Halland.


Foto: Petra Wirtberg.Petra Wirtberg