Laholms kommungrupp träffade kommunstyrelsen i Laholms kommun, bra diskussioner och ny kunskap för deltagarna som fick en rundtur på gårdsplan. Där fick de lära sig om hur modern teknik används i växtodlingen, varför svenskt griskött är det bästa, vilka som äger den skog som finns i Laholm och hur dagens kostnadsökningar påverkar den enskilda lantbrukaren på gårdsplanen.


Filip Nilsson visar hur ny teknik används i växtodlingen på Skråmered. Foto: Ulrika Bertilsson.


Mathilda Clausén Wingårdh berättar om skogen som resurs och ägandet. Foto: Ulrika Bertilsson.


LRFs 12 valpunkter. Foto: Ulrika Bertilsson.

Läs mer om LRFs 12 punkter på:  https://www.lrf.se/politikochpaverkan/val-2022/ 

En förmiddag med gott engagemang från båda håll och viktiga diskussioner inför kommande mandatperiod.

Ulrika Bertilsson