Sommaren är snart här och medan vårbruket är i full gång har LRF Jämtland arbetat fram en krisberedskapsplan för att vara förberedda inför sommarmånaderna.
– Vi vill gå ut med den här informationen för att våra medlemmar ska känna sig trygga i att det finns beredskap, säger LRF Jämtlands regionordförande Lars Ahlin Grinde.

Sedan förra sommaren har en utvärdering och översyn pågått av den krisberedskap som finns både inom LRF och hos andra branschaktörer och även relationen dem emellan. Arbetet har intensifierats under våren med möten med bland annat Räddningstjänsten, Maskinringen och länsstyrelsen. Det har även genomförts utbildningar samt inventeringar av resurser i lokalavdelningarna.

 – Vårt bekymmer är inte brist på engagemang, tvärtom – vår ut­maning är snarare att kanalisera engagemanget så att vi inte rör till det mer än vad vi bidrar med, säger Lars Ahlin Grinde.

En uppdaterad krishanteringsplan som är framtagen ska antas av styrelsen i juni. I planen är det be­stämt att om något krisartat händer så kontaktar Räddningstjänsten LRFs Regionkontor via www.lrf.se/Jamtland eller vårt växelnummer som är vidarekopplat. Kontoret tar i sin tur kontakt med berörd lokalavdelning via kommungrup­pen.

– När vi har hittat de resurser som Räddningstjänsten behöver återkopplar regionkontoret det till dem. Räddningstjänsten har sedan själv direktkontakt med de berörda företagarna. Faktureringen sköts genom Maskinringen.

 Om man är medlem i LRF eller Maskinringen har ingen betydelse, berättar Marie Sjölin, kontakt­person för kris och beredskap på Jämtlands regionkontor.

– Eftersom vi förra året blev drabbade av både torka och brän­der vill vi gå ut med den här in­formationen. Lokalavdelningarna och kommungrupperna kommer att fortsätta sin inventering av resurser och behov i händelse av kris, något vi kallar LRF OvarAll. Diskussionerna fortsätter också med länsstyrelsen och MSB om kartor och långsiktig finansiering av vår krisberedskap. Självklart finns även vår omsorgsgrupp "Djur och jamtar" tillgänglig för den som behöver, avslutar Marie Sjölin.

 Hör gärna av dig till Marie (marie.sjolin@lrf.se, 010-184 44 26) om du har frågor eller synpunkter.