Välkommen till LRF Jämtlands regionstämma 2020!

OBS! Till följd av Coronavirusets utbredning och regeringens uttalande om förbud mot större sammankomster har LRF Jämtlands regionstyrelse beslutat att dela upp årets regionstämma i två delar. Den första delen hålls digitalt (17 Mars) medan motionshanteringen kommer att hållas längre fram i tiden. Vid samtliga av LRFs tolv kvarvarande regionala stämmor har styrelserna valt att genomföra stämmorna till största del digitalt. Även Riksförbundsstämman kommer att delas upp. Länk till dig som inte är ombud, men som vill följa den digitala regionstämman via webben, kommer i början av nästa vecka. 

Genomförandet av digital stämma

Till höger finns ett dokument som heter "Information till ombud", detta vill vi att ni läser noggrant för bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra vår digitala stämma!

Varje lokalavdelnings respektive ombud kallas härmed till sitt närliggande SV-kontor (som haft möjlighet att ta emot oss på denna korta varsel). Där kommer ombuden att få hjälp och stöd av SVs personal på plats att koppla upp sig mot den digitala stämman. Du som ombud, från någon av lokalavdelningarna, ska befinna dig på det SV-kontor där din lokalavdelning anges i tabellen nedan.

Vad gäller tider för stämman den 17 mars så är det samma starttid som tidigare kommunicerats, 09.30. Därför önskar vi att alla ombud ser till att vara på plats och registrerade på respektive SV-kontor, senast 09.00. Efter stämmans slut, vid lunch, kommer ni att bjudas på lunch.

Hammarstrand (Hemvägen 57)

LRF Kälarne

LRF Ragunda

LRF Revsund

LRF Stugun

Järpen (Strandvägen 1)

LRF Kall

LRF Västra Storsjöbygden

LRF Åre-Undersåker

Hede (Storgatan 1)

LRF Berg-Hackås

LRF Mitt Härjedalen

LRF Myssjö-Oviken

LRF Tännäs

Krokom (Aspåsvägen 16)

LRF Alsen

LRF Laxsjö-Föllinge-Hotagen

LRF Offerdal

LRF Rödön

LRF Ås

Strömsund (Storgatan 4)

LRF Frostviken

LRF Tåsjö

LRF Hammerdal

LRF Ström-Alanäs

Östersund (Armégränd 6)

LRF Brunflo-Marieby

LRF Kyrkås

LRF Lit-Häggenås

LRF Lockne-Näs

LRF Sunne-Norderö-Frösö

LRF Ungdomen

Program regionstämma LRF Jämtland
Digital regionstämma 2020 17 /3

Tisdagen den 17 mars klockan 09.30 - ca. 13:00 Anmälan på respektive SY-kontor från kl. 08.30

08:30  Anmälan
Se till att ni anmäler er till den person som sköter avprickningen.

09:30 Stämmans öppnande
Stämmoförhandlingar

13:00 Beräknat avslut av stämman
Tiden kan flyttas bakåt då vi inte exakt vet i vilket tempo stämman kan genomföras.

Efter du läst igenom dokumentet "Information till ombuden om digital stämma" och det finns oklarheter, finns regionchef Anders Blomberg tillgänglig under helgen på nr: 0735073586