Krokom Kommungrupp har träffat Bygg- och miljönämnden på Krokom Kommun, berätta mer!
- Vi blev inbjudna till deras nämndmöte där tjänstemän var på plats digitalt. Vi fick delta vid en programpunkt under en timme. 

Vad föranledde mötet?
- Kommungruppen har tidigare varit i kontakt med nämnden i olika frågor och vi svarar flitigt på deras remisser. Nyfikenheten kring varför vi svarar som vi gör på remisserna gjorde att vi blev inbjudna för att berätta mer.

Hur gick det?
Båda parterna ville få till en öppen och god dialog. Vi berättade hur kommungruppen arbetar och varför vi svarar ja på vissa remisser men säger nej till andra. De berättade om sina utmaningar och hur de projekterar. Vi var alla enhälliga om att jordbruksmarken är helig och ska försöka värnas om. Framöver vill både nämnden och kommungruppen ha mer kontakt med varandra och målet är att träffas en gång i halvåret. Syftet är att utveckla Krokoms kommun och desto tidigare vi får reda på hur de tänker exploatera desto snarare kan vi tycka till och komma med förslag kring översiktsplanerna.

Hur kan andra få till liknande möten i sina kommuner?
Mitt råd är att ringa till ordförande i nämnden. Jag har svårt att se att någon skulle tacka nej till ett samtal då det gynnar båda parterna. I Krokoms Kommungrupp ger vi oss inte. Tanken var till exempel att vi skulle ses förra året, men det blev inte av. Därför var vi på frågan igen i år – och därmed blev också mötet av.