Motiveringen till utmärkelsen lyder: "Nygårdens Limousiner bidrar med sina fina djur till ett öppet landskap, bra mat och med sin transparanta verksamhet till ökad förståelse var maten kommer ifrån – något som är särskilt viktigt i takt med att okunskapen ökar, och i synnerhet utifrån gårdens relativt stadsnära läge."