Caroline uppfyllde kriterierna för stipendiet som var goda ledaregenskaper, gott kamratskap, nyfikenhet, intresse för de gröna näringarna samt goda studieresultat. Utmärkelsen består av en tredagarskurs med fokus på företagsutveckling och ledarskap på Sånga-Säby.