Gislaveds kommungrupp, där Ida Rantonen är ny ordförande sedan årsskiftet, har haft frukostmöte med kommunalråd och nämndordföranden.
– Vi lyfte särskilt fram vikten av att fortsätta arbeta med tillämpningen av livsmedelsstrategin och upphandlingen av livsmedel, säger Reinhold Kappelmark från kommungruppen.
Kommungruppen vill att politikerna jobbar mer för att minska exploateringen av åkermark, ge ökat stöd till bredbandsutbyggnad och ersättning till markägare vid
vindkraftsutbyggnad.
– Vi pratade också om kommunal service på landsbygden. Vi var överens om att det är viktigt att man också fortsätter jobba vidare med rådgivningsbaserad myndighetsutövning (Rättviksmodellen), säger Reinhold Kappelmark. 
Läs mer

Tranås traditionsenliga hamnfestival hade i år temat miljö och klimat. LRF Tranås kommungrupp fanns på plats och
Naemi Andersson, ordförande från kommungruppen och Mikael Wik, regionstyrelsen LRF Jönköping, berättade om det gröna näringslivets betydelse, biologisk mångfald och mat från Sveriges bönder.
– Det är första året vi är med på festivalen och det är positivt att vi ses som en naturlig part när det är miljö- och klimattema och att vi får visa upp vårt hållbara svenska lantbruk, säger Naemi Andersson.

Habo kommungrupp har medverkat på näringslivsmöte med tjänstemän, politiker och näringsliv. Man har tagit emot studiebesök med gästande landsbygdsminister Jennie Nilsson och kommunalråd med intresse för möjligheterna att producera energi på landsbygden.

Sävsjö kommungrupp har haft flera kontakter med
Trafikverket om riksväg 30, träffat ansvarig tjänsteman för enskilda vägar samt kommunen gällande vildsvin och offentlig upphandling. Deltagit på landsbygdsträff med Sävsjö kommun, Leader Linné och byalag.

När Vaggeryds kommun, under Earth Week, lanserade sin matsedel reagerade LRF Vaggeryds kommungrupp på att de uteslutit den lokala maten. I en skrivelse till nämndordförande
skriver de bland annat: ”Vi ser det som ett steg i fel riktning när man väljer att nästan helt utesluta de lokala producenterna i en så viktig debatt som den miljösmarta matsedeln.”
– Det är viktigt att vi reagerar och gör vår röst hörd i frågor vi brinner för. Kommunen har svarat att de är intresserade av  dialog inför liknande satsningar, det ser jag positivt på, säger Roger Andersson, ordförande Vaggeryds kommungrupp.
Läs mer om skrivelsen & kommunens svar

Eksjö kommungrupp har etablerat kontakt med de nyvalda nämnderna, lyft LRFs frågor och hört hur de tänker inom till exempel barn- och utbildningsnämnden, tillväxt- och utvecklingsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Man har träffat kommunalråd och haft uppföljning angående torkan 2018 med beredskap kring vatten och brand.

Mullsjö kommungrupp med verkade när Jägareförbundet
och Skogsstyrelsen bjöd in till en träff om skogsbruk, viltvård och viltfoder.

Värnamo kommungrupp har engagerat sig i frågan om byggnation på åkermark. Många samtal med såväl politiker, media och allmänhet har förts kring valet att just exploatera stora ytor av bördig och viktig åkermark när nya stora områden ska bebyggas i Värnamo.

Jönköpings kommungrupp och region LRF Jönköpings län har skickat en skrivelse angående utfodringsplatser av vilt där man kräver svar från kommunen om hur man hanterar inkomna anmälningar. Bakgrunden är de många samtal från lantbrukare som under vårvintern hittat stora volymer med sockerbetor och morötter i det vilda.

Aneby kommungrupp har en kontinuerlig dialog med kommunen om villkor för det gröna företagandet. Man medverkade på Anebydagen och Företagsmässan och lyfte fram betydelsen av näringen har i kommunen.

Nässjö kommungrupp har träffat Citynätet angående bredbandsstrategi och vita fläckar på kartan samt medverkat på kosläpp och visat upp det lokala gröna
näringslivet.

Vetlanda kommungrupp har bland annat engegerat sig i vildsvinsproblematiken genom att följa upp skador, resultatet har via en skrivelse skickats till länsstyrelsen. Läs mer

Gnosjö kommungrupp är vilande. Arbete pågår för att få i gång den igen.