Ett trettiotal personer deltog på kommungruppens bevattningskväll, som ägde rum hos Mikael Wik på Adelövs Gård. De hade bland annat besök av Frans Johnson, bevattningsexpert från Jordbruksverket och Anders Eidborn, naturvårdshandläggare från Länsstyrelsen.

Mikael Wik inledde med att hälsa välkommen och berättade om bakgrunden till varför kommungruppen arrangerar denna typ av aktivitet.

- Vi märker av ett ökat intresse för bevattning de senaste åren. Även länsstyrelsen berättade att de märker av fler tillståndsansökningar i takt med allt fler vill ha beredskap för möjligheten att kunna bevattna, säger Mikael Wik.

Han fortsatte med att beskriva sin resa fram till investeringen i bevattningsanläggningen. Hör och se Mikael själv berätta i filmen här!

Besökarna tittade sedan på bevattningsanläggningen "in action" ute på åkern och pumpanläggningen. Sedan tog Frans och Anders till orda och berättade om hur det ser ut när det gäller vattensituationen i södra Sverige och hur man kan söka tillstånd för/anmäla vattenverksamhet och komma vidare i sina tankar kring bevattningsanläggningar.

På SGU:s hemsida kan du själv följa läget i de månadsvisa rapportena. 

Kvällen avslutades med nygrillade hamburgare från Ebbarps Norrgård och trevliga och givande samtal.