Ta ledningen i hållbarhetsfrågan

En positiv sak som jag tar med mig från stämman är att LRF under det kommande året ska ha tagit fram hållbarhetsmål för de gröna näringarna som sätter det aktiva brukandet i centrum. Jag tror att det är nödvändigt att vi tar ledningen och går i täten. Vi behöver visa att de gröna näringarna redan gör mycket och vill göra mer.

Från Jönköpings län skickade vi åtta motioner till  riksförbundsstämman. Vildsvinsfrågan togs upp i tre av dem och blev ett ämne som diskuterades mycket under vår egen regionstämma i mars. Vildsvinsproblematiken genomsyrade till stor del även riksförbundsstämman, både i inledningstal och stämmouttalande.

Krafttag för att minska vildsvinsstammen

Nu ska frågan lyftas i en högnivågrupp bestående av beslutsfattare och nyckelpersoner som har möjlighet att driva igenom förändring på riktigt. Stämmans uttalande visar på att dagens jaktlagstiftning som behöver förändras för att komma till bukt med problematiken på allvar.

Vi ska också ta fram verktyg för att hitta sätt att mäta skador och kostnader. Allt för att hitta sätt att kraftigt minska stammen, vilket kommer vara nödvändigt för att driva framtidens hållbara matproduktion i såväl vårt län som i hela Sverige.

Jag ser fram emot att vi nu får en riktning att jobba emot.
Nu ska det bli verkstad!

/ Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län