- I år har juryn tittat särskilt på mål och uppföljning i produktionen. Trots den unga åldern har John hunnit skaffa sig bra erfarenheter genom att jobba på olika gårdar innan han tog steget och satsade på gården han nu driver. Företaget drivs med tydligt lönsamhetsfokus där god djurhälsa är en viktig del, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

Målmedvetet arbetar att han med att minska på onödiga arbetsmoment och kostnader, genom exempelvis bättre stängsel och minskad plastanvändning vid ensilering, vilket visar på en tydlig produktionsuppföljning.

Djuren byter beten ofta så att de kan växa maximalt utefter gårdens och betenas förutsättningar. Då gården är belägen i Småland består betena av mycket naturbeten med lite magrare bete jämfört med bete på vall. Dock klassas mycket av dessa beten in med särskilda värden och har därmed flera positiva aspekter för både miljö och den biologiska mångfalden.

På gården har dikoproduktionen med Simmental djur funnits sedan 1980-talet, då de tidigare ägarna importerade Simmental djur och startade upp produktionen.

Priset Årets Nötköttsföretag i Jönköpings län delades ut den 31 juli LRF tillsammans med Sverige Nötköttsproducenter.