Träffarna vänder sig till dig som förtroendevald i lokalavdelningsstyrelsen. 

Från riks har det även kommit en remiss med målbilden: LRF den mest kraftfulla och i inflytningsrika folkrörelsen. Detta är ett resultat av den medlemsdialog som startade 2018 och som samlade in 700 idéer och åsikter. Tillsammans diskuterar vi förslagen om framtidens folkrörelse.

Du kan välja mellan fysisk eller digital medverkan!

Samtliga träffar äger rum kl: 18.30-21.30

Platser och datum:
2/10 SV:s lokaler Sävsjö
8/10 Tenhults Naturbruksgymnasium
10/10 Digitalt
Instruktioner och länk för hur du kopplar upp dig till digital träff skickas efter anmälan.

Program
• Olika verktyg för påverkansarbete – ta gärna med dig verkligt fall
• Remiss målbild framtidens folkrörelse
• Aktuellt i regionen
• Inför årsmötern

Vi bjuder på fika under kvällen.

Välkommen med din anmälan senast 1/10 till
Lisa Hartelius 072-160 45 68 eller lisa.hartelius@lrf.se