– Det har rullat en säsong nu och vi har fått en höjd avkastning på cirka tre kilo per ko och dag, vilket är i linje med det som forskningen pekade mot innan vi drog igång. Vi fortsätter så klart att följa upp resultatet eftersom det är många parametrar som kan spela in, men det är helt klart spännande, säger Kjell Sandahl.

Tekniken är LED-baserad och ger ett ljus som liknar  dagsljus. På så sätt skapas förutsättningar för en naturlig stimulans för mjölkningen. Ljuset har också varit ett positivt lyft för arbetsmiljön för personalen som arbetar i ladugården.

Vasen lantbruk är en av totalt nio pilotgårdar inom "Konkurrenskraftig Mjölkproduktion 2.0”. En satsning
som bedrivits i Jönköpings- och Västra Götalands län och som genom en starkare koppling mellan företagare, rådgivning och forskning syftar till att utveckla mjölkproduktionen. I projektet har pilotföretag som Vasens lantbruk kunnat jämföra sina produktionsresultat och växtnäringsbalanser med kollegerna i
Europa.

– Att korna mjölkar är A och O på en mjölkgård. Det lönar sig att ta hand om sina kor och ge dem goda förutsättningar att må bra. Kokomfort innefattar allt från hur de ligger, går och mjölkas, till ventilation och ljus i lokalen. En utmaning vi har är höga arbetskraftskostnader och då gäller det att hitta lösningar för bra ko-komfort och samtidigt arbeta smartare, fortsätter
Kjell Sandahl.

Belysningsprojektet inleddes med en träff på gården tillsammans med andra lantbrukare där Sigrid Agenäs från SLU presenterade sina forskningsresultat om belysningsteknik. Forskningen visar bland annat att kor reagerar på ljus på olika sätt. Sinkor och mjölkande kor behöver olika ljusmängder. Genom att ha bra ljusprogram kan mjölkproduktionen öka med 3–4 kilo per ko och dag. Även ungdjur som har rätt ljusförhållanden växer bättre och blir tidigare könsmogna.

– Det viktiga att göra en förändring i sänder, men samtidigt inte bli feg. Våga testa nya foderstrategier exempelvis. När det kommer till stora investeringar som kan bli kostsamma och inte så lätta att prova är det bra med erfa-grupper och kolleger för erfarenhetsutbyte, säger Kjell Sandahl.

 

Fakta: Vasen Lantbruk

 • Ligger: Nye, utanför Vetlanda.
 • Drivs av: Kjell och Per Sandahl med familjer. Cirka tio personer arbetar med mjölkproduktionen.
 • Djur: Cirka 530 mjölkkor och
  70 dikor.
 • Mjölkavkastningen: 12 400
  kg per ko och år. Mjölkkarusell med
  plats för 32 kor, här mjölkas korna
  tre gånger per dygn.
 • Mark: Cirka 700 hektar åker och
  350 hektar naturbetesmark. Produktionen
  sker i det småländska mosaiklandskapet och medelarealen är 2,5 hektar/åker.

 

Tips: Kunskapsmässa om mjölkproduktion på Lövåsa Gård 23/10

Möt kolleger, forskare och rådgivare hos Dag och Marianne Arvidsson på Lövåsa Gård. Den 23 oktober arrangeras en studiedag för mjölkproducenter som vill diskutera aktuella frågor med fronten i svensk rådgivning och forskning.

Upptäck Lövåsa genom en rundvandring på åtta stationer där du får ta del av material, ny kunskap och ställa dina frågor till rådgivare och forskare som bemannar stationerna. Medverkar gör bland andra representanter från SLU, Växa Sverige, Inno4Grass, LRF och Greppa Näringen.

Kostnad: 200 kronor plus moms.I priset ingår fika och en fältmässig lunch.
Anmäl dig senast den 16 oktober via e-post till medlemsservice@lrf.se eller telefon, 010-184 40 00.

Fullständigt program hittar du här!