- Livsmedelskedjan i länet består av många olika led, och här är vi som primärproducenter en del. Det känns positivt att projektledarrollen nu har tillsatts och att vi får möjlighet att ha den här dialogen med kommungrupperna. Christina har en bra bild av vad vi är duktiga på att producera i länet och tar uppdraget med målen i strategin på allvar, och vi behöver öka vår livsmedelsproduktion - både här i länet och i Sverige, Karin Nalbin, regionstyrelsen LRF Jönköping och engagerad i livsmedelsstrategiarbetet.

Nytillträdd projektledare ska skapa verkstad

Christina Odén tilträdde som projektledare för livsmedelsstrategin i augusti 2019. Under de dryga två månader som gått har hon arbetat kontinuerligt med att samla in uppgifter och kunskap från hela livsmedelskedjan för att få underlag till kommande konkreta handlingsplaner.

Under träffen som hölls på Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö berättade Christina om strategin och vad som händer framåt. För att få kommande handlingsplaner att vara verklighetsförankrade och därmed möjliga att uppnå ville hon träffa oss som producerar livsmedel i länet. Omkring trettio personer från LRFs kommungrupper deltog på träffen för att lämna sina inspel och synpunker.

Förutsättningar för ökad produktion

Frågor som diskuterades var bland annat: Vad behöver vi för förutsättningar för att öka vår produktion, eller för att nå en större självförsörjandegrad? Strategin har fem prioriterade områden som också diskuterades kring.

- Det kom fram många kloka synpunkter på hur vi kan påverka livsmedelsproduktionen i länet. Vi diskuterade allt från exploatering av åkermark till vildsvin och myndigheters roll, fortsätter Karin.


Läs mer om den regionala livsmedelsstrategin på Region Jönköpings läns hemsida.