- Sverige har, jämfört med många andra länder, en väldigt hållbar produktion. Vi gör lägre miljö- och klimatavtryck. Därför är det klokt att ta tillvara på möjligheten att i ställer för att vi ökar vår import faktiskt satsar på vår egen näring och ger den möjlighet att kunna utvecklas, sa Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket.
 
- LRF har en tydlig roll i arbetet i alla regioner som var med, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Östergötland. Kul att höra vad som händer i de andra länen, säger Karin Nalbin, regionstyrelsen LRF Jönköpings län, som var en av de som medverkande på träffen.

Film från träffen i Jönköping

Jordbruksverket har sammanställt en film där kan ta del av vad som är på gång i de olika livsmedelsstrategierna och vad som diskuterades under dagen:

Se film: https://www.youtube.com/watch?v=dt0dtyXcLqs

Fler klusterträffar

Den 24 oktober arrangerades Klusterträffen för Skåne och Blekinge läns strategier. Mer information från den finns att ta del av på Jordbruksverkets hemsida, där de har samlat dokumentationen från samtliga klusterträffar från hela landet. 

Läs mer: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/insatserforlivsmedelsstrateginparegionalniva/nationellsamordningavarbetetmedregionalalivsmedelsstrategier/aktiviteter.4.2b28415916a07e287684ff1d.html