Sedan 2016 har detta skett genom ett samarbete med Västra Götalandsregionen och i ett ännu större samarbete med ett europeiskt projekt Euro Dairy.

Nio mjölkproducenter i området valdes ut som pilotföretag.
Dessa företag har följts extra noga under kalenderåren 2016 och 2017. Data har samlats in från ekonomi och växtodling. Deras resultat finns nu jämförda med 110 kolleger från hela Europa.

Beskrivningen av alla dessa 120 företag finns på https://eurodairy.eu/media/1907/eurodairy-pilotfarms-factsheets.pdf

"De svenska pilotföretagen framstår som lyhörda och kunniga."

 

Svenska mjölkföretag har mycket att vara stolta över. Det
syns i den svenska rapport från projektets alla pilotföretag som håller på att sammanställas.Trots, eller tack vare, vårt klimat, har våra mjölkproducenter ofta en högre mjölkproduktion, per ko, än sina europeiska kolleger. Dessutom har de bättre djuromsorg och en låg användning av antibiotika.

När man jämfört växtnäringsbalanser på pilotföretagen visar också svenska företag bra resultat och liten påverkan på vår miljö. Våra höga lönenivåer driver på teknikutvecklingen för att finna nya arbetsbesparande lösningar. De svenska  pilotföretagen framstår som lyhörda och kunniga jämfört med sina europeiska kolleger.

Tre erfa-grupper har träffats med jämna mellanrum under projektettiden. Frågorna har drivits av lantbrukarna själva
och många gånger har man kombinerat gårdsbesök med ett besök av en forskare eller rådgivare.

/ Pernilla Salevid, projektledare Konkurrenskraftig Mjölkproduktion 2.0