"LRF den mest kraftfulla och i inflytningsrika folkrörelsen". - det är målbilden på den remiss från LRFs riks och som LRFs regionala organisationer nu ska lämna inspel på. Remissen är ett resultat av den medlemsdialog som startade 2018 och som samlade in 700 idéer och åsikter.

Under kvällen diskusterades förslagen om framtidens folkrörelse. Dessutom laddades det upp inför kommande årsmötessäsong som pågår från den 15 oktober - 30 november.

Håll utkik efter kallelse till ditt årsmöte framöver och ta chansen att gå dit för att lyssna vad som är på gång framöver samt göra din röst hörd om vad LRF ska arbeta med.