Resan med kommunfullmäktige och tjänstemän görs traditonellt var fjärde år, året efter val. Detta för att nyvalda politiker ska få med sig kunskapen in i sitt vidare arbete. 

Skogens klimatnytta

Första stoppet gjordes på Eka Skog, ett lokalt sågverk som drivs av Patrik Thure och Mattias Eklund. Föregat arbetar med allt inom skogsvård, från markberedning, plantering till slutavverkning, men också timmerhus, byggsatser, specialbeställningar, virke och ved med mera.

Här lyftes skogen och det aktiva brukandets nyckelroll i klimatomställningen. 

Mångfald i företagsgrenar

På Boda Gård, som drivs av Magnus och Sandra Bergkvist, fick politikerna se en annan typ av företag. På gården bedrivs både köttproduktion, skogsbruk och hovslageri. Många olika grenar i ett och samma företag.

- Det var roligt att få göra en lite annorlunda resa än vi traditionellt har gjort. Jag tror det är viktigt att politikerna också får se exempel på bredden av företag som finns här i kommunen inom det gröna näringslivet, säger K-G Fransson, ordförande LRF Aneby kommungrupp.