- Vi visade på hela kedjan från ladugård till gasbil. Med oss hade vi en tankbil för gödsel som lastar 35-40 kubikmeter. Vi hade expertis från gasfabriken som informerade om hela processen och visade även upp en tankstation, säger Bo Johansson, ordförande i LRF Sävsjö kommungrupp.

Lena Ahnstedt från kommungruppen

På inbjudan till torgdagen berättades kort hur gödsel och biogas hänger ihop:
"Gödsel är en bioprodukt från vår mjölk- och köttproduktion som gör stor nytta. Biogas är en ytterst klimatsmart energikälla, som kan bidra till att ersätta dagens oljeberoende och trygga framtidens energiförsörjning." 

- Aha, är det så det fungerar, hörde man vid flera tillfällen, fortsätter Bo. Det var också bra för oss medverkande utställare att vara på samma ställe eftersom vi jobbar i samma riktning. 

På plats fanns ett flertal ytterligare aktörer. Bland annat Sävsjö kommun som visade upp sina biogasbilar, Njudung Energi och Linders Åkeri.


Torget i Sävsjö