LRF bjöd ut Kommunalråd Mona Forsberg (S) tillsammans med Malin Sangren, Krister Johansson från Tekniskanämnden och Leif Regnér från Stadsbyggnadsnämnden till Emma och Martin Hultman, som bedriver mjölkproduktion utanför Jönköping.

Ska ta beslut om jordbruksmarken i detaljplanen

Jönköpings kommun står inför ett historiskt beslut som handlar om att plocka bort områden med jordbruksmark från översiktsplanen. Bakgrunden till detta är en utredning om jordbruksmarkens värde som kommunen gjort och nu ska det tas ett beslut om vilken effekt denna utredning ska få.

- På bordet ligger just nu ett antal olika förslag som kan innebära allt från att man undantar all jordbruksmark från exploatering, till väldigt lite. Detta ämne är därför väldigt högaktuellt för oss att sprida kunskap kring, särskilt nu inför att beslutet ska tas, säger Göran Locking, ordförande LRFs kommungrupp i Jönköping.

Andelen odlingsbar mark minskar globalt för varje år

I Europa förstörs 24 kvadratmeter jordbruksmark varje sekund.
Ökenutbredning, ohållbara brukningsmetoder, och extrema väderförhållanden är bara några av orsakerna som gör att det på många platser i världen inte längre går att odla mat, och att
människor måste flytta och blir mer beroende av att importera livsmedel.

Även vi nordbor och våra odlingsförutsättningar kommer att påverkas av klimatförändringarna, men här bedöms inte förutsättningarna försämras, snarare förbättras. Därför är det
viktigt att värna den svenska jordbruksmarken, den kommer att behövas för livsmedelsproduktion i än större omfattning än idag. 

Dialog med kommunpolitiker

- Vi jobbar hela tiden med att bygga upp en bra dialog mellan LRF och de olika politiska partierna. Det är viktigt för att skapa en ökad förståelse för lantbrukets betydelse och de nyttor som skapas här. Om några veckor blir ett nytt möte, då kommer vi att träffa Miljöpartiet, säger Göran Locking, ordförande LRFs kommungrupp i Jönköping.