Maten påverkar klimatet och klimatet påverkar maten. Men hur kan vi göra nya intressanta affärer av det?

Vi bjuder på en intressant föreläsning tisdagen den 26 november på Länsförsäkringar i Jönköping.

Kvällens rubriker är:

  • En framtid för de gröna näringarna i klimatförändringarna
  • Konsument, hinder och möjligheter med nya produkter
  • Dagligvaruhandeln om regional och lokal mat och
  • Vismarlövsgården, nötköttsproducent certifiread enligt Svensk Sigill.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Science Park, Hushållningssällskapet, Lantbrukarnas Riksförbund och Länsförsäkringar Jönköping.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här!