Medverkade gjorde också Jennie Bengtsson från länsstyrelsen i Jönköpings län och Simon Jonegård från LRF. 

- Det blev en bra diskussion runt bordet. Med inblick i markens värde och betydelse och hur man kan ställa olika marker mot varandra genom att belysa för- och nackdelar ur ekonomiskt-, naturvärdes- och befolkningsperspektiv. Det blev en hel del ”aha ”, säger Naemi Andersson, ordförande i LRF Tranås kommungrupp.

Förutsättningar för en framtida livsmedelsproduktion

Under kvällen samtalades det också kring övrig byggnation och landsbygdsutveckling. Bland annat att det är viktigt med byggnation också i samhällena centralt, både i Tranås men inte minst i andra orter i kommunen, för att äldre ska ha möjlighet att flytta från villa till lägenhet. Vilket kan skapa ett flöde till och från landsbygden, med nya barnfamiljer som vill att ta över villan på landet.

Det är också viktigt med tillgänglighet till skola och service med mera för landsbygden ska leva, och i förlängningen för att Sverige (och Tranås) ska ha en livsmedelsförsörjning som fungerar i framtiden.

- I Sverige är vi bra på att producera livsmedel, därför är det viktigt att värna om åkermarken här. När den typen av mark väl är borta går den aldrig att ta tillbaka. Skogsdungen bakom villaområdet, där folk rör sig och rastar hundar, den ser och påverkas man kanske mer personligen av som invånare. Åkermarken ser man inte alltid på samma direkta sätt. Som en av de deltagande politikerna sa: ”Då skulle vi behöva gå till butiken och tömma hyllorna och säga att nu har vi byggt på åkermarken, för att få folk att förstå konsekvensen”, säger Naemi Andersson.

Ta del av kunskapsmaterialet ”Jordbruksmarkens framtid”

Det finns ett brett samhällsintresse för att vi fortsatt ska bruka vår jordbruksmark. Trots detta går utvecklingen på många platser åt fel håll, då värdefull jordbruksmark exploateras eller växer igen. ”Jordbruksmarkens framtid” syftar till att stärka kunskapen om odlingslandskapets värde och de ekosystemtjänster den ger, bland annat i form av livsmedelsförsörjning.  

Kunskapsmaterialet hittar du här!