Årets träff ägde rum i Radaholm hos familjen Sveningsson som driver Johns Gräv & Service. Företaget är ett anläggningsföretag som startades våren 2002 av John Sveningsson. Idag är det ett familjeföretag med fyra delägare som åtar sig stora som små uppdrag, allt från snöröjning och buskröjning till kabelplöjning och byggnadsschaktning.

Under kvällen bjöd kommungruppen på traditionsenligt hemlagat julbord och det avhandlades kommungemensamma frågor. Karin Nalbin från LRF Jönköpings regionstyrelse berättade om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin. 

Huvudtalare för kvällen var Anders Råsberg. Han höll ett uppskattat föredrag om krisåren i mitten på 1800-talet, hur livsmedelsproduktionen i Sverige har sett ut genom åren och hur klimatet har påverkat oss, såväl nu som då.