Det är en kraftig satsning inom skog och trä på sammanlagt 26 milj. kr. Projekten kommer att ge möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruk med skogen som bas.

- Detta är ett bevis på att det nu börjar bli verkstad av skogsstrategin. LRF är projektägare till "Skogens mångbruk", en satsning som öppnar upp för nya spännande möjligheter för skogsägare i framtiden, säger Anders Friberg, representerar LRF i Småländska skogsstrategins styrgrupp.

Småländska skogsstrategin 

Samarbetet inom Smålands skogs- och trästrategier mellan Regioner, Länsstyrelser, företag och organisationer är en bra grund för att hitta gemensamma mål för utveckling. Det har funnits en trästrategi sedan 2011 och 2018 var Småland först i landet med att presentera en regional skogsstrategi. Det har gett oss ett försprång i att omsätta strategierna till projekt och utvecklingsverksamhet.

I Småland finns 2,2 miljoner hektar skog. 77% av marken är privatägd av 44 000 skogsägare. Skogen växer årligen med 14,5 milj. m3sk och det avverkas 13,2 milj. m3sk. 15 500 personer arbetar i 1320 företag inom skog och trä som omsätter drygt 40 miljarder kr.

Satsningarna

Skogens mångbruk
Projektet ska organisera mångbrukare med skogen som bas och utveckla ett systematiskt arbete med kompetensutveckling och innovation inom träförädling, naturturism, jakt/fiske och skogens mat. Verksamheten kommer utgå från ett nätverk av demo-gårdar. Målsättningen är att skapa en nationell branschorganisation. Projektägare är LRF. Finansiärer: ERUF, Regionerna i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län samt LRF. Budget 10,2 milj. kr, 3 år.

KVIST – Kompetensväxel skog och trä
Projektet ska utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skog- och träindustrin och akademin. Projektet ska få fler studenter från olika utbildningar att göra praktik och examensarbeten m.m. i träindustrin, öka samarbetet mellan företag i utvecklingsarbete och öka samarbetet mellan akademin och företagen. Projektägare är Träcentrum som genomför projektet med Jönköping University och Linnéuniversitetet. Finansiärer: ERUF, de tre regionerna i Småland, Jönköping university, Linnéuniversitetet samt Stiftelsen Träcentrum. Budget 12,2 milj. kr, 3 år.

InsTrä
Projektet ska skapa en enhetlig kvalitetssäkrad struktur för kompetensutveckling i träindustrin som bygger på kompetensvalidering i Industriteknik Bas och branschspecifika valideringssystem. Strukturen och verktygen ska kunna användas av olika utbildningsanordnare för att höja kompetensnivån hos anställda och konkurrenskraften hos företagen. Projektägare Träcentrum. Finansiärer: ERUF, Region Jönköpings län och Stiftelsen Träcentrum. Budget 3,6 mil. Kr, 3 år

 

Kontakt

Magnus Hellgren
Samordnare Smålands skogs- och trästrategier
tel 0470-583162
magnus.hellgren@kronoberg.se