Konferensen inleddes av strategiernas ordföranden: Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Kronobergs län och Helena Jonsson, Landshövding i Jönköpings län.

Magnus Hellgren, samordnare för strategierna, berättade om vad som genomförts hittills och mycket som är på gång. Konferensen ska vara årligt återkommande. Till nästa år är förhoppningen att det kan blir årets höjdpunkt för intresserade skogs och träföretagare i Småland.

Årets konferens tog tre temaområden:

Kompetensförsörjning i träindustrin, Skador på skog och Nyskapande naturvård.  

Kompetensförsörjning i träindustrin tog upp frågan som många branscher tampas med, nämligen hur man ska hitta kompetens. I Småland sysselsätter träindustrin ca 15 00 personer på 1300 företag. Att synliggöra och att visa modern industri och skogsbruk var några exempel på lösningar.

Skador på skog. Förändringar i klimat, väder och skogsbruk kan leda till ökande väderleksskador, svamp och insektsskador. Med bättre riskbedömning och beredskap för att hantera skador, kan vi minska effekterna. Det finns många parametrar att ta hänsyn till; brand, torka, stormar, skadegörare, och avsättningar. 

Nyskapande naturvård. Hur kan vi med nyskapande insatser skapa högre naturvärden i våra brukade skogar? Ett tema som många deltagare hade valt. 

Simon Jonegård, projektledare i Lövsuccé 2.0 som bedrivs i Småland, höll ett uppskattat föredrag om att utgå från den egna gården.

Många inspel diskuterades och idéer jobbades fram i workshops som underlag för styrgrupp och samordnare att jobba vidare med.