Detta är projekt Skogens mångbruk

Skogens alla resurser har utgjort försörjning för oss sedan vi befolkade landet. I dag är allt fokus på råvaruproduktion till skogsindustrin och en snabbt växande bio-industri. I Småland och på Gotland är ca 80% av skogsmarken privatägd av ca 45 000 skogsägare varav 75% bor i regionen. Ca 40% av skogsägarna är kvinnor. Samhällets ökade krav på skogsråvara och ekosystemtjänster förutsätter att det finns folk som bor och arbetar på landsbygden. Intäkterna från en liten fastighet är små och det huvudsakliga förädlingsvärdet ligger i industriledet. De gårdar som en gång försörjde en familj är idag ofta en bisyssla för skogsägaren. Det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt och ge ett betydligt större underlag för försörjning vilket gör det möjligt att bo, leva och verka i skogen. 

En målsättning att skapa ett hållbarare samhälle gynnar ökat användande av skogens resurser. Träbaserade produkter minskar miljö och klimatbelastning. Samhällets ökade intresse för hållbarhet ökar efterfrågan på närliggande resmål med andra värden. Det finns även ett ökat intresse för närproducerat och hantverksmässigt tillverkad mat. Det finns en stor potential för hållbara innovationer för produkter och tjänster med skogen som bas.

Projektets övergripande mål är att öka möjligheterna att bo, leva och verka på landsbygden för både kvinnor och män och därigenom öka förutsättningarna för att hållbart producera produkter och tjänster som bidrar till samhällets hållbarhetsmål. Projektmålet är att organisera befintliga och nya mångbrukare med skogen som bas för att skapa tillväxt och utveckling i företagen. Målet ska nås genom att skapa ett branschnätverk som bildar en branschorganisation med ansvar och förmåga att styra och genomföra insatser för att öka kunskaper, färdigheter och förmågor till hållbar produkt och tjänsteinnovation på en professionell nivå hos branschföretagen.

Branschexperter

I projektet kommer ingå branschexperter med god regional person- och företagskännedom. I rollen ingår att med sin yrkes- och branschkompetens hålla ihop kärngruppen av mångbrukare och intressera nya företag att delta i verksamheterna. Tillsammans med projektledaren leder branschexperterna det operativa arbetet med organisering, kunskapsspridning samt innovation och genomförande av den iterativa metodutvecklingen. Dessutom ingår i uppdraget att bygga upp demonstrationsgårdar, jobba med bransch- och företagsutveckling och att bidra till projektets mål att  bilda en branschorganisation.

De vi söker vill vi ska ha

  • väl grundad kompetens och erfarenhet inom ett eller flera av de tre områdena träförädling, turism & upplevelsenäring och skogens mat
  • erfarenhet av att bygga och underhålla nätverk
  • erfarenhet av utvecklings- och innovationsarbete

Vi lägger stor vikt vid

  • egen drivkraft
  • god kommunikativ förmåga
  • förmåga att bygga och underhålla nätverk och kontakter
  • strategisk och organisatorisk förmåga

Uppdragens omfattning kan variera men är sannolikt 20 - 40 % av en heltidstjänst och kan pågå under hela eller delar av perioden 2020-03-01 – 2022-11-30.

Uppdraget arvoderas enligt följande:

Timarvode: 500 kr/tim + moms, uppräkning 3 % /år

Reseersättning: 32 kr/mil + moms

Konsulten står själv för teknisk utrustning såsom dator och telefon, kontorsplats samt ska ha tillgång till egen bil.

Vi strävar efter att branschexperter ska finnas och verka över hela projektets geografiska område Småland, Öland och Gotland.

Låter detta intressant? Då är du välkommen med intresseanmälan innehållande meritförteckning, referenser samt personligt brev. Konsultuppdrag kan komma att tecknas under hela projekttiden.

Din intresseanmälan skickar du till: karin.eickhoff@lrf.se. Om du har frågor, vänligen kontakta regionchef Karin Eickhoff på samma mejladress alt telefon 070-6941301.