Småland i framkant

Min reflektion är att det är inspirerande att se kraften i att samverka mellan näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer. Det är positivt att det blivit "verkstad" av strategin, att man hittat drivet i arbetet. Det pågår ju nu regionala processer över hela landet i syfte att ta fram regionala skogsstrategier och här ligger Småland i framkant, vilket gör att man hoppas att arbetet även kan vara inspirerande för andra i övriga delar av landet.

Årskonferensen en viktig arena för dialog

En sådan här dag visar också på betydelsen av att ha en arena för samverkansdialog och kommunikation mellan de olika aktörerna. Avsiktsförklaringen för jämställdhet som skrevs under är ett bra exempel på det. Jag hoppas att kommunikationen kan breddas framöver så att arbetet blir tydligare för fler. Det kan förhoppningsvis leda till ett ökat engagemang hos fler aktörer som har skogen som bas för sin verksamhet eller sitt intresse.

För min egen del var årskonferensen också intressant för att få möjlighet att lyssna på olika företrädares synpunkter och knyta nya kontakter.