Under resan besöktes ett antal företagare inom det gröna näringslivet i kommunen. Det visades på exempel på mat som produceras i närområdet och många av samtalen kretsade kring jordbruksmarkens värde. 

Vadets gård bjöd Carina Bengtsson på smakprov av fårburgare, visade vackra skinn och besökarna fick även se vallning. 

20200210_141904 Vadets gård.jpg

Vadets gård.jpg

Vallerstad gård bedriver mjölkproduktion. Arrendator Lars-Erik Josefsson berättade om verksamheten. Dessutom besöktes Ulås Lamm & Gris där Erik och Anna Thoren visade upp sin gårdsbutik. 

20200210_151909 Vallerstad gård.jpg

Dagen avslutades sedan i Forsheda med årsmöte i kommungruppen där Landshövding Helena Jonsson också medverkade som talare. Johan Hilding valdes om som ordförande. 

Läs mer i reportage i värnamo.nu

Tips: Vill du veta mer om Jordbruksmarkens värde? Ta del av fakta och underlag i Storymapen som tagits fram inom Projektet ”Jordbruksmarkens framtid” som syftar till att stärka kunskapen om odlingslandskapets värde och de ekosystemtjänster den ger, bland annat i form av livsmedelsförsörjning.