Handlingsplan ska skapa verkstad

En handlingsplan för den regionala livsmedelsstrategin i Jönköpings län arbetades fram hösten 2019 och är nu klar och gäller till och med 2021. Den innehåller en rad budgeterade och tidsatta åtgärder för att nå de uppsatta målen.

- Detta innebär att det finns ett kraftfullt redskap för hur arbetet ska drivas framåt i Jönköpings län, och vi hoppas att detta verkligen ger avtryck i många sammanhang, säger Karin Nalbin, regionstyrelsen LRF Jönköpings län.

Regional livsmedelsstrategi - en del i kommunernas verksamhet

I februari inleddes en serie kommunala träffar, vilka är initierade av livsmedelsstrategiarbetet och respektive kommuns näringslivsansvarig. Den första gick av stapeln i Eksjö slutet av februari och fler träffar väntas arrangeras när möjlighet ges framöver. Målet är att få livsmedelsrelaterade frågor att lyftas mer lokalt och att hitta gemensamma lokala lösningar, som till exempel samverkan med logistik, inköp eller byte av tjänster eller produkter. Träffarna samlar olika aktörer inom livsmedelsområdet så som butiker, restauranger, caféer, producenter, lantbrukare och kommunens representanter exempelvis inom offentliga kök, besöksnäring osv.

Branschens framtida arbetskraftsförsörjning

Med syfte att hitta lösningar och möjligheter för företagare inom gröna näringarna att få tag i framtidens medarbetare anordnades i februari ett gårdsbesök och träff med ett tiotal medarbetare från Arbetsförmedlingen. Det handlade bland annat om att visa på vad branschen har för efterfrågan och behov, och samtidigt ge kunskap om yrkena på gård.

- Branschens kompetensförsörjning och utmaningen att hitta personal är en viktig nöt att knäcka. Vi lyfter de här frågorna tillsammans med Arbetsförmedlingen för att skapa förståelse att det är viktig fråga, hitta samarbeten som kan trygga att vi har människor som kan jobba i den här branschen och därigenom också trygga livsmedelsförsörjningen framåt, säger Rose-Marie Winqvist, verksamhetsutvecklare i LRF Jönköpings län & LRF Sydost.

LRF samverkar även tillsammans med Arbetsförmedlingen i satsningen Mer mat – fler jobb. Läs mer om detta här! 

Projektaktiviteter tillsammans med Hushållningssällskapet i Jönköping

Som en del i det regionala livsmedelsstrategiarbetet ska LRF Jönköpings län vara en samarbetspart till Hushållningssällskapet som nyligen fått två projekt beviljade med fokus på lokal mat. Farmertime, kopplar ihop skolklasser med lokala bönder med syftet att genom regelbundna digitala videomöten öka kunskapen om matens ursprung hos barn. Göra Affärer med Lokal Mat är en satsning för företagare om kunskap och stöd kring försäljning och marknadsföring för att nå ut sina produkter till en större marknad.

Här kan du följa arbetet!

På regionens hemsida hittar du hela strategin.

Följ på Facebook! Få tips om event och läs mer om vad som är på gång! Jönköpings läns livsmedelsstrategi - Nära till bra mat