Regionalt har vi en kontinuerlig dialog med övriga i branschen för att snabbt kunna fånga upp frågor och hitta samverkansmöjligheter, exempelvis kring bemanningssituationen i företagen om behov skulle uppstå. I det regionala nätverket finns aktörer som Hushållningssällskapet, Maskinringen, Växa, Farmartjänst, Lantmännen, HK Scan, Arla och Nötköttsproducenterna.

Vi avrapporterar också till Länsstyrelsens Näringslivsnätverk Covid-19, där kommuner och branscher är inbjudna. Där bidrar vi med information kontinuerligt från vår näring och får inspel från andra.

Vår regionala Omsorgsgrupp med representanter från LRF, Arla, Växa, HK Scan , Länsstyrelsen, Företagarjouren från regionen, Svenska Kyrkan, polisen har också en dialog. I nästa vecka kommer vi även ta kontakt med omsorgsansvariga i kommungrupperna för att hålla alla uppdaterade om läget. Kontaktuppgifter och information om Omsorgsgruppen i LRF Jönköpings län hittar du här.

Många av er har kanske redan sett LRF Ungdomens inlägg på sociala medier med taggen #farmingasusual. Bli den goda nyheten i dagens flöde du också och visa att du producerar mat till världens befolkning. För visst är det så, vi inom de gröna näringarna jobbar på för att kunna leverera mat, energi och råvaror till samhället. Följ gärna LRFs arbete på riksnivå på www.lrf.se/corona

Tänk på att vi också har branschkollegor, kanske grannen, som är ensamma med sitt arbete och utmaningar i sitt företag. Känner du någon så passa på att ta en kontakt. Ett samtal eller besök kan betyda mycket.

Tack för att du jobbar inom det gröna näringslivet och bidrar med livsmedelsproduktion. Du är viktig!

/ Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län