- I den tid vi lever har det blivit tydligt hur viktigt och nödvändigt det är för livsmedelsförsörjningen med goda villkor att bedriva lantbruk, säger Johanna Haraldsson (S).

Samtalet handlade om förutsättningarna att bedriva lantbruk i de småländska skogs- och mellanbygderna, och då med fokus på utmaningarna i att få tillräcklig och uthållig lönsamhet i företaget och hur mycket CAP och EU:s jordbrukspolitik styr villkoren.

Landskap med många små åkrar 

Matthias Israelsson driver mjölkproduktion tillsammans med sin bror Andreas och pappa Kenneth. De har även en heltidsanställd djurskötare, plus extra personal vid behov. Matthias och Andreas är femte generationer som driver gården. Förutom mjölken har de även köttproduktion samt maskinstation med exempelvis maskinuthyrning och snöröjning.

- Det är en typisk småländsk gård skulle jag säga. Vi har många små åkrar, mycket naturbete, mycket sten. Allt tar längre tid när man ska bruka marken vilket också medför större kostnader. Det gör det svårt att konkurrera med andra som har betydligt större snittareal, säger Matthias.

Snittarealen på gårdens åkrar är på 0.85 hektar och mycket av marken som brukas är arrenderad.

- Det är trettiosju olika gårdar som vi har åker och beten på. 271 åkrar på 230 hektar åker. Det har sina utmaningar gällande lönsamheten. Skulle EU-stöden minska eller försvinna skulle det påverka mycket för möjligheten att producera mat här i dessa bygder, säger Matthias.

Konkurrenskraft nyckel för hållbar livsmedelsproduktion

Dan Sandberg, verksamhetsutvecklare i LRF Jönköpings län, gav en beskrivning för riksdagspolitikerna av EU:s jordbrukspolitik och ett historiskt perspektiv på svensk livsmedelsproduktion. Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län, belyste också vildsvinsproblematiken och de framväxande problemen med dovhjortskador på grödorna.

- Det är helt klart att den aktuella coronasituationen har satt fokus på en hållbar livsmedelsproduktion. Men det blir inte mindre viktigt att det ges möjlighet till att stärka konkurrenskraften inom svenskt jordbruk om vi skall möta en mer krävande marknad med att bedriva en hållbar verksamhet , säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

Carina Ödebrink (S) lyfte också fram det långsiktiga perspektivet där lantbruk många gånger delar samma utmaningar kring generationsväxling som många andra familjeföretag.

Medverkade på mötet från LRF gjorde Anders Friberg, regionordförande, Hanna Sjöholm, regionstyrelsen, Matthias Israelsson & Andreas Israelsson, Israelssons Lantbruk, Karin Eickhoff, regionchef & Dan Sandberg, verksamhetsvecklare.