Telefon: 0709 - 856 000

Vi svarar varje vardag året runt mellan kl. 8.00–10.00

 

Vi hjälper till med alla möjliga frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Vanliga frågor är till exempel vad barn och ungdomar får arbeta med? Vilka regler gäller för traktorer på väg? Arbetsmiljöverkets olika krav och sanktionsavgifter. Hjälp med olycksfallsutredningar och rehabilitering. Frågor om arbetshjälpmedel, skyddsronder på den egna gården och om utbildningar och kurser i arbetsmiljö och säkerhet med mera.

Läs mer: 

https://www.lrf.se/medlemsformaner/foretagarmedlem/telefonradgivning-om-arbetsmiljo-och-sakerhet