Jo, men just nu så händer det väldigt mycket och något som är väldigt viktigt att säga i sammanhanget är att även fast vi just nu pratar om vad som händer i Jönköpings län, så har vi skapat mycket goda samarbeten och erfarenhetsutbyten med de andra länen i region Sydost, både Kronoberg, Kalmar och Blekinge.

ELMIA Matbruk 2021

I torsdags hade vi ett möte med Christina Oden, ansvarig för livsmedelsstrategin i Jönköpings län och vi pratade bland annat om Elmia Matbruk, som ska genomföras 21 - 23/10 – 2021. Det är visserligen långt fram i tiden, men det är så vi får planera just nu. Det är tänkt att torsdagen och fredagen blir en fackmässa och lördagen är öppen för allmänheten. ELMIA Matbruk kommer att hållas i samband med klimatveckan och förutom mässan kommer det kommer att hållas en klimatkonferens med tillhörande utställning, försäljning och seminarium. ELMIA ska bli den grönaste mötesplatsen och firar dessutom sitt 60-årsjubileum med detta arrangemang.

Samordning av landsbygdsutvecklare

Vi kommer också att ha ett möte med Region Jönköping, som är ansvarig myndighet för att samordna landsbygdsutvecklare i länet. Där hoppas vi på att utveckla en god samverkan för framtiden.

Det finns många roliga och matnyttiga idéer om vad som ska göras framåt i Jönköpings län. Bland annat så anordnas nätverksträffar med företagare i länet och vi ska också ha ett utbildningsmöte om nya företagsformer den 6 oktober. Sen planerar vi även ett antal olika seminarier via webben. Till exempel om naturbeteskött, klimatsmart produktion av kött och mjölk, nya grödor med mera. Man får hålla utkik i LRFs kalendarium så man inte missar något.

Många projekt på gång tillsammans med Hushållningssällskapet

Några av de projekt vi pratade om med Hushållningssällskapet är nationella och pågår just nu. Till exempel ett projekt kring kortare livsmedelskedjor och ett annat om besöksnäringen. Båda projekten berör företag placerade på landsbygden och som i Corona tider har givits möjlighet till kvalitets- och kompetensutbildning. Men vi har även lokala projekt på gång. Bland annat finns det en testsäljare som man som företagare kan anlita för att se om man kan utveckla att sälja sina produkter lokalt, vilket är en mycket bra idé. Leader är också inkopplade på ett annat projekt om ”mer marknadsförd mat” och inkluderar Vimmerby. Flera kurser med digitala lösningar är på gång!

Vill du veta mer? Kontakta gärna mig! rose-marie.winqvist@lrf.se 010-184 44 96