- Härligt att se en sådan spridning i verksamheterna bland de som deltagit, precis det som symboliserar mångbruk. Det har varit en härlig stämning, där många har stannat kvar länge och nätverkat och vi har fått många inspel till fortsättningen i projektet, säger Jenny Fröberg, projektledare Skogens Mångbruk.

Nätverk för småskaligt företagande

De två platserna där inspirationsträffarna arrangerades på gav också exempel på verksamheter inom mångbruk. Nykvarns såg arbetar med sågning, hyvling och försäljning av trävaror som inte längre finns i den reguljära bygghandeln. Markus Fredriksson tog emot de tjugotalet deltagarna som samlats för att diskutera utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas.

Simon Jonegård var värd för på träffen som arrangerades på Grenåsa Byggnadsvård. Verksamheten är en kombination av byggnadsvårdsbutiken och miljöerna kring de gamla gårdarna i Grenåsa, där hus och marker nu restaureras successivt för att återfå sin forna glans. Förhoppningen är att Grenåsa kan inspirera till satsningar för att bevara och utveckla det småländska natur- och kulturarvet.

- Vi behöver varandra som kollegor då man inte kan vara överallt eller göra allt som ligger i skogens intresse själv, vare sig man är turistföretagare eller förädlare, sa en deltagare efter träffen på Nykvarns såg.

Bo, leva och verka i skogen

- Det finns stora möjligheter att förädla mer av skogens resurser lokalt och på så sätt skapa ett betydligt större underlag för försörjning vilket gör det möjligt att bo, leva och verka i skogen. Skogen har många andra ekonomiska, biologiska och sociala värden och dessa utgör en viktig bas för det vi kallar för skogens mångbruk, säger Jenny Fröberg, projektledare Skogens Mångbruk

En skogens mångbrukare är oftast en småföretagare som kombinerar olika verksamheter med traditionellt skogsbruk. Det kan handla om småskalig träförädling, naturturism, livsmedelsproduktion och olika ekosystemstjänster.

Totalt har ca 150 personer deltagit på någon av inspirationsträffarna som satsningen arrangerat under sommaren. Här har mångbrukare, blivande och befintliga, nätverkat med varandra och hittat kollegor, blivande affärsnätverk med säljare och köpare där två olika parter kan dra nytta av varandra. Träffarna har också lockat hela 36 % som inte är skogsägare idag men har eller vill ha skogen som bas för del av sin näringsverksamhet! 

Om Skogens Mångbruk:

Med initiativet Skogens mångbruk vill vi stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas. Målet med satsningen är att organisera befintliga och nya mångbrukare i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län som vill knyta nya kontakter, hitta inspirerande samarbetspartners och bredda sina affärsmöjligheter.

På sikt är ambitionen att nätverket ska ha kapacitet att växlas upp till en nationell organisation. Skogens mångbruk vill bidra till att affärsmässigt utveckla alla skogens värden - de sociala, de biologiska och de ekonomiska.

Projektet finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Vill du veta mer? Anmäl ditt intresse på https://www.projektetskogensmangbruk.se/

Kontakta projektledare: jenny.froberg@lrf.se