I dagarna har du som är ledamot i en lokalavdelningsstyrelse eller sammankallande för en lokalavdelnings valberedning i LRF Jönköping län fått ett mail från oss med information. Saknar du detta? Kontakta lisa.hartelius@lrf.se

Du som förtroendevald kan sköta mycket av administrationen kring årsmötet direkt via LRFs hemsida. Gå in på www.lrf.se/arsmote och välj där Jönköping. Här hittar du bland annat alla dokument du behöver, samt länkar till inlämning av valrapport och verksamhetsberättelse. Årsmöteskallelsen beställs via Utskick och Layout: www.lrf.se/utskick. 

Ni kan även skicka in er motion via webben. Vi behöver motionen senast den 14 december för att den ska hanteras på LRF Jönköpings läns stämma som äger rum den 15 mars på Elmia i Jönköping!

Obs! En förutsättning för att aktivitetsstöd skall utbetalas till lokalavdelningen är att valrapport och verksamhetsberättelse inrapporteras digitalt senast den 14 december 2020.

2020 är ett speciellt år

Under årsmötesäsongen i år erbjuder LRF er möjlighet att anordna ett digitalt årsmöte. Det kan vara helt digitalt eller delvis. LRF Utskick och Layout hjälper med ett digitalt mötesrum och länk för inbjudna medlemmar. När ni beställer kallelse ska ni skriva att ni önskar anordna ett digitalt årsmöte. Hör av er till regionkontoret om ni har frågor. I mailet du som ledamot i lokalavdelningsstyrelsen fick med information om årsmötet, finns även info kring hur årsmöten kan genomföras på säkraste sättet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Om ni behöver hjälp så kontakta oss på regionkontoret: lisa.hartelius@lrf.se telefon 072-160 45 68.