LRFs Kommungrupper består av förtroendevalda som arbetar med kommunala frågor och med att påverka beslutsfattare och politiker för att stärka förutsättningarna för det gröna näringslivet.

Vecka 47 - en vecka som lyfter det gröna näringslivet

Under ett par veckor har vi haft ett antal planeringsmöten tillsammans med våra kommungrupper. Vi laddar upp inför vecka 47 då LRF runt om i hela landet kommer att genomföra mängder av aktiviteter för att lyfta det gröna näringslivets betydelse.

Det är rätt häftigt, vi har träffat representanter från tjugonio av trettiofem kommungrupper nu på två veckor. De resterande kommer vi möta på digitala träff nu på torsdag. Det har varit väldigt roligt och framförallt har det bollats många kreativa idéer på aktiviteter framöver.

Fokus för vecka 47 är i år hållbarhet. Anna Arnesson Bergengren, verksamhetsutvecklare inom Miljö, klimat och hållbarhet på LRF Jönköpings län & LRF Sydost, har på träffarna talat om detta ämne. Dessutom var regionala Hållbarhetsambassadören från Jönköping, Emma Hartelius, med och gav inspel. I våra regioner vill vi gärna nå ut extra till personer mellan 25-40 år för att berätta om vår svenska hållbara matproduktion och företagandet på landsbygden. I det åldersspannet ser vi att kunskapen om vår näring tenderat att sjunka, och det vill vi så klart ändra på.

Vad händer mer?

Det är många frågor som berör det kommunala planet där LRF har en väldigt viktig roll i dialogen och samtalet med kommunerna. Detta är ett arbete som pågår i kommunerna året om. Det bjuds in till möten med politiker och tjänstemän och studiebesök med mera. Frågor som lyfts kan exempelvis vara vatten, byggnation på åkermark, utbyggnaden av bredband på landsbygden, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling av mat, översiktsplaner och mycket mer. LRFs kommungrupper fungerar också som remissinstans och bevakar de gröna näringarnas och markägarnas intressen i kommunen.

Kommungrupperna gör ett fantastiskt arbete här. Det är de som vet hur det fungerar just i sin kommun, vilka frågor som är aktuella och vem man ska prata med. Jag är stolt över det arbete de gör, det finns så otroligt mycket kunskap och engagemang lokalt.

Regionalt har vi våra experter som kan stödja kommungrupperna i exempelvis vattenfrågorna, äganderätt och livsmedelupphandlingar.

Korta fakta:

Vill du veta mer? Kontakta gärna mig: Henrik Sporrong Esbjörnsson, 010-18 44 299, henrik.sporrong@lrf.se