Frågorna handlade om de gröna näringarna och utgick från ett hållbarhetsperspektiv, hämtade med fakta från LRF:s hemsida. I Mullsjö och Sandhem var rundan öppen hela vecka 47 för folk att gå när det passade dem.

Xrundan är en digital tipspromenad som finns på många olika platser i landet, med många olika slingor. Genom en app får du tillgång till frågorna medan du går. Konceptet kunde därför också tas vidare av fler av LRF:s kommungrupper i länet.

- När det nu blev så bra är vi jätteglada över att det kommer fler till nytta och att de andra kommungrupperna också har kunnat ta del av det så att fler kan gå de här rundorna, säger Karin Nalbin, Mullsjö kommungrupp.

Lokalt innebandylag skapade intresse

Som ett komplement till frågorna och för att sprida intresset ytterligare teamade de ihop sig med spelare från lokala innebandylaget Mullsjö AIS och spelade in filmer till sociala medier med korta kärnfulla budskap om de gröna näringarna. Filmerna har varit populära och nått ut till andra konsumenter än de som vanligtvis är i kontakt med näringen.

Frågor ska minska kunskapsglapp

- Vi upplever att det finns ett glapp mellan vad konsumenten har för uppfattning om de gröna näringarna och hur det ser ut i verkligen. Därför är det viktigt att vi är med och hjälper till att minska det glappet. Vi har utformat rundan så att när man svarat på frågan får man också reda på vad svaret är. På det sättet lär man sig något på vägen! På nästan alla frågor finns det också en flik att klicka på för mer information och fakta. Tanken har varit att konsument och producent ska komma närmare varandra, säger Emma Hartelius, Mullsjö kommungrupp.

Även kommunala politiker och tjänstemän har fått en hälsning från kommungruppen med en uppmaning att gå rundan.

- Det var ju ett otroligt lyckokast att det var i år vi gjorde den här aktiviteten i och med att så mycket andra möten har fått ställas in med kort varsel när stramare Covid-19 restriktioner återigen infördes, säger Karin Nalbin.

Gå rundan på fler platser vecka 48

Kommungrupperna i Jönköping, Habo, Nässjö, Värnamo, Gislaved och Sävsjö anordnade också Xrundan med LRF-frågor och med chans till att vinna lokala priser. Dessa rundor går att gå under vecka 48 (sista dag lördag 28/11). 

Här hittar du alla rundor!