Landshövding Helena Jonsson gav sin syn på kraften i folkrörelsen och de många frågor som de gröna näringarna och LRF jobbar med. Bland annat nämndes Agenda 2030 och de globala målen som en arena för att nå politiker och beslutsfattare.

evelinagustafsson.JPG

Evelina Gustafsson, ny ordförande för LRF Ungdomen Jönköping. Berätta lite om dig själv?

Jag är 20 år och bor på en mjölkgård norr om Nässjö. Jag har gått på Tenhults naturbruksgymnasium. Nu jobbar jag på en mjölkgård utanför Aneby och som instruktör på Tenhults naturbruksgymnasium. På fritiden spelar jag trumpet i hemvärnets musikkår och umgås med vänner. Jag har suttit med i styrelsen för LRF Ungdomen i Jönköping i tre år.

Vad ser du fram emot som ordförande?

Jag tycker att det är viktigt att engagera sig för att föryngra lantbrukskåren, så att vi får in unga inom de gröna näringarna. En bra exempel på bra aktivitet som vi i LRF Ungdomen gör är ”Jorden och skogen i stan”, där vi bjuder in mellanstadieelever till Stadsparken i Jönköping för att de ska få lära sig mer om vårt jord- och skogsbruk, och var maten kommer ifrån. Vi hoppas på att pandemin avtar så vi kan återuppta aktiviteter för våra medlemmar.

 

FredrikKarlsson.JPG

Fredrik Karlsson, valdes in som ny ledamot i styrelsen. Berätta lite om dig själv?

Jag är 28 år. Bor en mil norr om Eksjö på en gård där jag hyr ett hus av mina föräldrar. Jag har gått Naturbruksgymnasiet på Stora Segerstad. Efter studenten jobbade jag några år som djurskötare på en mjölkgård utanför Eksjö, därefter läste jag till lantmästare på SLU Alnarp.

Idag jobbar jag som rådgivare inom Ekonomi & lantbruk på Ludvig & Co, fyra dagar i veckan. Den övriga tiden arbetar jag som dräng på gården hemma, där vi har en mindre mjölkkobesättning.

Vad ser du fram emot som styrelseledamot?

LRF har gott anseende hos andra institutioner och det känns bra att vara en del av det.  Att kunna använda nätverket och plattformen inom LRF till att göra något bra.

Jag tycker inte om att sitta still vid sidan om utan vill känna att jag kan vara med och påverka åt något håll inom ämnen som engagerar mig, vilket för mig är lantbruk. Dessutom är det ju kul att lära sig nya grejer och det tror jag att jag kommer göra här.

I LRF Ungdomen ser jag också möjlighet att få jobba med frågor som är särskilt viktiga för oss unga i branschen, exempelvis föryngring av branschen och trygga återväxten.

Valen

Styrelsen: Till ordförande valdes Evelina Gustafsson. Övriga ledamöter i regionstyrelsen: (omval) Jakob Hellgren, vice ordförande, Axel Svensson, Linn Jonsson, Jessica Jörgensen, Daniel Kjellberg, Elin Hagelsås, Anton Andersson, (nyval) Fredrik Karlsson

Elin Hagelsås valdes som representant till regionstyrelsen i LRF Jönköpings län.

Valberedning: (omval) Markus Evertsson, Henrik Andersson, (nyval) Emma Hallberg, Edvin Hellgren.
Sammankallande till ungdomens valberedning: Henrik Andersson
Ledamot till regionens valberedning: Edvin Hellgren

Elin Hagelsås tackades av som ordförande men finns fortsatt med som ledamot. Fredrik Axén tackades av för sin tid i styrelsen.

Inga motioner eller skrivelser behandlades på årsmötet.