Länets nätverk består av en grupp människor med stora hjärtan och öron att lyssna med, målet är att kunna hjälpa till med stöd och råd i ett tidigt skede.

– Till oss kan man vända sig när man har en fråga eller vill prata om något som känns tufft. Vi har tystnadsplikt. För oss är det viktigt, oavsett om det är du själv, en närstående eller kanske en granne det gäller, så ska man kunna kontakta oss för råd, säger Patrik Jönsson, ansvarig omsorgsfrågor, LRF Jönköpings län 2020.

Vid behov kan exempelvis en åtgärds- eller handlingsplan tas fram som ett verktyg till den lantbrukare som behöver stöd och hjälp. I arbetet ryms också dialog med länsveterinärer och djurskyddsinspektörer. Gruppen har regelbundna kontakter med länsstyrelsen för att bland annat få en uppdatering om situationen i länet.

Omsorgsarbetet ser olika ut i landet, men finns i någon form överallt. I Jönköpings län har omsorgsgruppen funnits i över 20 år. En gång om året samlas LRFs kontaktpersoner från länets 13 kommuner för information och utbildning. Nästa träff är i december.

– Vi i omsorgsgruppen är väl förtrogna med livs- och arbetsförutsättningarna på landsbygden. Här
finns goda möjligheter att ge stöd när problem uppstår, säger Patrik Jönsson.

Kom i kontakt med Omsorgsgruppen i Jönköpings län:
Henrik Sporrong Esbjörnsson tel: 010-184 42 99

Mer information, kontaktuppgifter till övriga aktörer i Omsorgsgruppen, samt lokala LRF-kontakter hittar du här på webben.