- Många spännande tankar om hur vi kan berätta om branschens hållbarhetsarbete diskuterades. Nu är ambitionen att finnas med i många sammanhang där vi möter medlemmar, allmänhet och beslutsfattare, säger Anna Arnesson Bergengren, verksamhetsutvecklare hållbarhet, klimat och miljö.

Ta chansen att ta hjälp av våra hållbarhetsambassadörer för verksamhet i er lokalavdelning eller kommungrupp framöver! Ambassadörerna är verksamma i hela regionen, oavsett var de bor.

LRF Sydost

  • Erik Parai Arnesson, Skruv
  • Malin Gustavsson, Ryssby

LRF Jönköpings län

  • Emma Hartelius, Sandhem
  • Ulrica Björnhag, Skillingaryd
  • Amanda Karltorp, Sandhem

 

Hör av dig till mig för mer information och kontaktuppgifter:

Anna Arnesson Bergengren, Verksamhetsutvecklare hållbarhet, klimat och miljö, Tel: 010-18 44 237, E-post: anna.arnesson.bergengren@lrf.se

 

LRF:s hållbarhetsmål - Tillsammans för en grönare framtid

När LRF nu går fram med nya hållbarhetsmål är det dels för att berätta att de gröna näringarna är en del av lösningen och att säkerställa att detta också leder till en hållbar lönsamhet för våra företagare. Vi vill också verka för en mer sansad hållbarhetsdiskussion. För att konkretisera och förankra målen kommer vi nu att bedriva samtalskampanj om hållbarhet runt om i hela landet.

Målet är att prata med medlemmar, konsumenter, handeln och beslutsfattare. Vårt mål är tydligt: vi vill att den hållbara produktionen ska öka. Men vi kan inte göra det jobbet helt själva. Alla parter måste göra sin del och ta sitt ansvar.

Läs mer på www.lrf.se/hallbarhet och tag gärna kontakt med en av våra hållbarhetsambassadörer.