Vi har intresseorganisationer i samhället som driver sin sak utan den minsta hänsyn till människan som har livsuppehället i sin verksamhet. För vårt omsorgsarbete är människan grundpelaren. Omsorgsgruppen består av ett nätverk människor med stora hjärtan, öron som är bra på att lyssna och en klarsynthet som kan vara till god hjälp när livet känns tufft. Jag har sagt det innan och jag säger det igen: ”jag är imponerad ” - för detta nätverk av kollegial stöttning saknar motsvarighet i någon annan bransch.

Ser vi framåt mot 2021 så har vi ett stort ansvar och jobb framför oss för att ta till vara på vår närings intressen. Det har fullkomligt regnat ner utredningar som påverkar branschen under hösten, bland annat Skogsutredningen, Strandskyddet, Alunskifferutredningen. Dessa är utredningar som nu skall bli politik.

Vi är mitt uppe i arbetet kring det nya CAP-programmet. Vår Hållbarhetsstrategi kommer också vara aktuell under 2021. LRF kommer att spela en viktig roll i de här frågorna.

Jag vill tacka alla medlemmar, förtroendevalda och medarbetare för det gångna året och jag önskar er en trevlig långhelg tillsammans med familjer och vänner. Vi kommer inte fira jul som vi brukar men vi får göra det bästa av det. Tänk på att vi också har branschkollegor, kanske grannen, som är ensamma. Känner ni någon så passa på att ta en kontakt. Ett samtal eller besök kan betyda mycket.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!
Anders Friberg med styrelse

LRF Jönköping styrelse.JPG